O vrtiću

Dječji vrtić «Cvrčak» Knin, gradska je ustanova osnovana 25. prosinca 1995. godine. Svoja vrata najmlađima otvorila je 09. veljače 1996. godine.

Naš matični objekt i tri područna odjela smješteni su u ulicama grada Knina. Matični objekt «Cvrčak» u Jeleninoj 3, područni odjel, «Visibaba» u Masleničkoj 15, «Maslačak» u Velebitskoj 3, i «Tratinčica» u Velebitskoj 7.

Ustanova s ukupno 37 zaposlenih ima stručni tim u sastavu pedagoginje i zdravstvene voditeljice.

Programi su cjelodnevni 10-satni, poludnevni program 6-satni prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu, te 3-satni program predškole. Tijekom godina vizija vrtića prema mjeri djeteta uvažavajući specifične potrebe korisnika, obogaćena je brojnim preventivnim i zaštitnim programima.

Verificirani su programi :Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Program pripreme djece za polazak u školu, Program katoličkog vjerskog odgoja, Program suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti, Ekološki program gospodarenja otpadom, Program odgojno-obrazovnog, zdravstvenog i rekreativnog rada s djecom predškolske dobi – zimovanje za djecu od 5-7 godine života.

Cjeloviti razvojni program odlikuje isprepletena struktura preventivnih programa koja uključuje – Odgoj za demokraciju, Program za sprečavanja nasilja među djecom i Program prevencije ovisnosti.

Ustanova je uključena u društveni život zajednice kroz kulturne aktivnosti i sadržaje, u svim manifestacijama u organizaciji Grada ukoliko je sukladno mogućnostima djece i programu Ustanove. Uspješna je suradnja sa Savezom športova Grada pod čijim se pokroviteljstvom odvijaju športske manifestacije pod nazivom Hrvatski olimpijski dan i Olimpijski festival dječjih vrtića. Primarne vrijednosti sudjelovanja su stvaranje navika zdravog življenja, pozitivne osobne afirmacije športskim sadržajima te razvijanje međusobne suradnje u postizanju zajedničkog cilja.

Adresa Ustanove: Jelenina 3
Tel/fax: 022 663 720
E-mail: ravnateljica@dvcvrcak.hr