Kazališna predstava “Slon Bon Ton” kazališne kuće “Suncokret”

Danas je u Cvrčku održana predstava “Slon Bon Ton”. Na veseo i šaljiv način djeci su životinje prikazale kako se treba kulturno ophoditi prema drugima.

Do kraja predstave slon je naučio brojne lijepe riječi od hvala do one koju je ponekad najteže reći, a to je ‘oprosti’.

Kazališnu predstavu je prikazala kazališna kuća “Suncokret”.IMG_1159 IMG_1162 IMG_1165 IMG_6437 IMG_6449 IMG_6461