Hrvatski olimpijski dan

Hrvatski olimpijski dan koji se obilježava 10. rujna prigodno je obilježen u DV Cvrčak Knin u suradnji sa Zajednicom sportova grada Knina. Za djecu predškolske dobi organizirana je edukativna igraonica na temu olimpizma, kao i tjelesne aktivnosti koje su osmišljene u našem sportskom centru. Radionicu je metodički vodila odgojiteljica našeg vrtića. Kroz priču o olimpijskim krugovima djeca su saznala nesto više o olimpijskim igrama, a u sportskoj aktivnosti koja se sastojala od vježbi zagrijavanja, malog poligona i vježbi disanja pretvorili smo se u male olimpijce i dobili bar mali uvid u to koliko pravi olimpijci trebaju vježbati da bi ostvarili sjajne rezultate. Svoje doživljaje na kraju smo prenijeli na papir.

OBAVIJEST ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

Dječji vrtić «Cvrčak» Knin

Jelenina 3

OIB: 84605892507

Klasa: 601-02-01/17-01/88

Urbroj: 2182/10-13/01-17-1

Knin,  01. rujna 2017. godine                                                                                       

                                                                                                                                                        OBAVIJEST ZA UPIS U PROGRAM PREDŠKOLE

 MOLIMO RODITELJE KOJI DO SADA NISU UPISALI DJECU U OBVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE DA SVOJU DJECU PRIJAVE U ISTI KOJI ĆE BITI ORGANIZIRAN U DJEČJEM VRTIĆU „CVRČAK“ KNIN.

 

PRIJAVE SE MOGU VRŠITI:

 

  • SVAKI DAN OD 04.09.2017.  DO  08.09.2017. GODINE
  • U VREMENU OD 10:00  DO  12:00  SATI  U UPRAVI USTANOVE

 

PRILIKOM PRIJAVE DOBIT ĆETE I SVE OSTALE POTREBNE INFORMACIJE.

 

S poštovanjem,

Ravnateljica

                                                                                                 Anita Ercegovac