Odluka o zasnivanju radnog odnosa-odgojitelj-pripravnik, 12 mjeseci