Skupina: Leptirići - mješovita skupina

KAKO PREPOZNATI OPASNE SITUACIJE I POSTUPATI U NJIMA

Cilj:

Prepoznavanje i procjena mogućih opasnih situacija i vještine snalaženja.

ZADACI (u odnosu na dijete):

ZNANJA:

 • Stjecanje osnovnih znanja o sebi (razumijevanje i razvoj slike o sebi)
 • Učenje i življenje dječjih prava, odgovornosti prema sebi i drugima

STAVOVI (VRIJEDNOSTI):

 • Razvijanje pozitivne slike o sebi (samopouzdanje, samopoštovanje, odgovornost, ustrajnost )
 • Odgovornost za svoje postupke, ponašanje ima posljedicu
 • Humane vrijednosti u odnosima s drugima (dogovor, nenasilje, suradnja )

VJEŠTINE:

 • Praktične vještine za jačanje vlastite sigurnosti
 • Predviđanje i snalaženje u novim/opasnim situacijama
 • Razvoj komunikacijskih vještina
 • Komunikacijske vještine, kontrola emocija, prosocijalno ponašanje
 • Razvijanje suradnje i nenasilnog rješavanja sukoba

ZADACI (u odnosu na roditelje):

 • upoznavanje s Programom suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti i načinima provođenja
 • upoznavanje s osnovnim potrebama i načinima njihovog zadovoljavanja
 • razumijevanje pravodobnog i funkcionalnog poticanja samostalnosti djeteta
 • osnaživanje roditelja za preventivno djelovanje u obitelji u suradnji s vrtićem

ZADACI (u odnosu na društvenu zajednicu):

 • Informiranje i podizanje svijesti u društvenoj zajednici o problemu i odgovornosti svih u prevenciji i zaštiti djeteta
 • Mobilizacija raspoloživih resursa

PREDUVJETI

 • OPĆE OZRAČJE POTICAJNO ZA IZRAŽAVANJE I ZADOVOLJAVANJE POTREBA, ŽIVLJENJE DJEČJIH PRAVA
 • ZAŠTITA I SIGURNOST DJETETA: OKOLINA SIGURNA ZA DIJETE, OPREMA, PREDMETI I MATERIJALI PRIMJERENI DOBI DJETETA
 • GRUPNO OZRAČJE I STRATEGIJE UČENJA
 • FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA PROCESA U CIJELOSTI
 • PLANIRANJE OD DJETETA I S DJETETOM
 • PROTOKOLI SIGURNOSTI
 • USKLA–EN MODEL ODGOJITELJA U SKUPINI, RAZVOJ OSOBNIH I STRUČNIH KOMPETENCIJA I SURADNJA U TIMU

Uvod:

Uključivanjem našeg vrtića u Regionalni projekt ´Suzbijanje trgovine ljudima putem preventivnih obrazovnih aktivnosti započeli smo projekt s tematskom cjelinom ´To sam ja . Na početku projekta sudjelovalo je 20 djece, starije dobi (od 4,5,5 i 6 godina), a tijekom razvoja projekta brojno stanje se povećalo, te su se i mlađa djeca postupno uključivala u projekt.

U realizaciji projekta djeci smo omogućili optimalne uvjete:
 • bogato poticajno materijalno okruženje (bogatstvo centara u sobi, poticajni prizori, glazba, govor odraslog, diktafon, slikovnice, lutke za scensko izražavanje...)
 • socijalno okruženje (nazočnost i dostupnost odrasle osobe, suradnički odnosi u igri, nenasilno rješavanje sukoba u igri i razvoj socijalnih vještina)

Tijek projekta

U realizaciji projekta ispitivali smo koliko su kod djece usvojena i razvijena znanja, sposobnosti i vještine o prepoznavanju potencijalnih opasnih situacija i uočavanje i traženje pomoći u takvim situacijama.
Nakon pričanja priča iz adekvatnih slikovnica i druge literature, djeci su bile zanimljive priče odgajatelja kad su bili mali, te su se priče odgajatelja uvele u svakodnevne aktivnosti.

U realizaciji projekta jedna od zadaća je bila pojasniti djeci pojam sigurnosti, odnosno s kim se osjećaju sigurnim i zašto. Kroz razgovor i aktivnosti s djecom dobili smo odgovore na ova pitanja:
 • Mislav (4,5 g) ´Ja sam siguran u vrtiću. Ovdje nema opasnosti jer znam što se (ne) smije raditi.
 • Filip (4,5 g) ´Kad mi baka kupi slatkiše to je sigurno. Kad mi nepoznati čovjek kupi slatkiše to nije sigurno.
 • Mario ( 5 g) ´Siguran sam s tatom jer je on velik i jak.
 • Martina (4 g) ´Mene moj tata čuva od nepoznatih ljudi koji djeci hoće dati hranu.
 • Luka (5 g) ´Ja sam siguran kad se javim tetama da idem piti vodu ili se igrati na hodniku
Nakon usvojenih i proširenih znanja o sigurnosti, realizacija projekta se nastavila razgovorom i ponuđenim aktivnostima vezanim uz pojam opasnosti i opasne situacije, te smo od djece dobili slijedeće odgovore:
 • Ivan(4,5 g) ´Opasno je dirati nož i bodljice jer može teći krv.
 • Josip(3 g) ´Dijete se ne smije penjati na peć.
 • Mislav(4,5 g) ´Bombe i pištolji su opasni i ne smiju ih djeca dirati.
 • Barbara(4 g) ´Opasno je trčati sam na cestu.
 • Adela(5 g) ´Kad se dira struja i plin možeš se ugušiti u dimu.
Slijedeći korak pri realizaciji projekta je bio prepoznavanje i način izbjegavanja opasnih situacija. U ponuđenim aktivnostima i razgovorima dobili smo slijedeće izjave djece:
 • Barbara(4 g) ´Ako nađem bombu na livadi odmah ću zvati mamu ili tatu
 • Martina(4 g) ´Ja nikad neću otići iz kuće ako se ne javim mami. Netko me može ukrasti, a bojim se i auta na cesti.
 • Sarah(4,5 g) ´Kad se vozim u vlaku ili autobusu neću se gurati i reći ću ljudima da me ne guraju. Tako mogu ispasti vani.
 • Martina(4 g) ´Kad narastem ja ću sama nepoznatim ljudima reći da neću njihovu hranu.

Naša iskustva pri realizaciji ovog projekta su pokazala kako su djeca jako motivirana za sve ponuđene aktivnosti vezane uz sigurnost, opasnost i izbjegavanje opasnih situacija. Vidljiva je radost doživljenog kroz aktivnosti i interakciju s odgajateljima, kao i brojnije uključivanje djece u odnosu na početak projekta.
Mišljenja smo kako je ovaj projekt značajan za razvoj djetetove samospoznaje, sigurnosti samopouzdanja i samosvijesti, te ćemo i dalje koristiti svaku prigodu kako bi kreiranjem i provođenjem adekvatnih aktivnosti potaknuli razvoj u tim pravcima.

PROVEDENE AKTIVNOSTI

  ŽIVOTNO-PRAKTIČNE, RADNE AKTIVNOSTI

 • JA MOGU, JA HOĆU SAM
 • BRINEM O SEBI

RAZNOVRSNE IGRE

 • SRCE ZA MOJE NAJDRAŽE
 • IGRE PREPOZNAVANJA
 • IGRA U OBITELJSKOM CENTRU
 • TRGOVINA
 • IGRE LIJEČNIKA
 • POŠTA I VAŽNI BROJEVI TELEFONA

DRUŠTVENE I DRUŠTVENO ZABAVNE AKTIVNOSTI

 • PROSLAVE RO–ENDANA
 • VALENTINOVO
 • MASKENBAL

UMJETNIČKE AKTIVNOSTI

 • IGRA SA SCENSKIM LUTKAMA
 • PRIČA O SLONIĆU ELMERU
 • PLES UZ GLAZBU
 • PRIČAMO PRIČU UZ SNIMANJE NA DIKTAFONU

RAZNOVRSNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE

 • JA O SEBI
 • MOJA OBITELJ
 • MOJA ULICA, NASELJE, GRAD
 • NAŠA PRIČA
 • KAKO POMOĆI PRIJATELJU
 • JA MOGU BITI - GLUMITI

ISTRAŽIVAČKO- SPOZNAJNE AKTIVNOSTI

 • JA U ZRCALU
 • ALBUM SVE O MENI
 • LJUTILIŠTE-SMIJALIŠTE
 • ŠTO SE DOGODILO
 • ZAGONETNA LICA
 • KAKO REĆI NE
 • ŠTO BI TI UČINIO

SPECIFIČNE AKTIVNOSTI S KRETANJEM

 • ŠETNJA NEPOSREDNOM OKOLINOM
 • IGRE NA TERASI - POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE

OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA

 • SVAKODNEVNI KONTAKTI-POVRATNE INFORMACIJE: OSVIJEŠTENOST DJECE O POTENCIJALNIM OPASNOSTIMA I MEHANIZMIMA SAMOZAŠTITE
 • KUTIĆI ZA RODITELJE
 • RODITELJSKI SASTANAK- PRAVA I POTREBE, ULOGA RODITELJA U PREVENCIJI, ZNAM LI ŠTO I KOLIKO MOŽE MOJE DIJETE, SIGURNO I VOLJENO DIJETE, KVALITETNO PROVO–ENJE SLOBODNOG VREMENA

SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM

 • SUDJELOVANJU NA OKRUGLOM STOLU POD TEMOM SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA PUTEM PREVENTIVNIH OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
 • IZLOŽBA PLAKATA NA ZAVRŠNOM SEMINARU O SUZBIJANJU TRGOVINE LJUDIMA U ZAGREBU

KOORDINACIJA SA STRUČNIM TIMOM (RAVNATELJICA, PEDAGOGINJA)

 • PLANIRANJE PROGRAMSKIH POTICAJA
 • ELEMENTI I OBLICI VALORIZACIJE (KRITERIJI PRAĆENJA)
 • PRAĆENJE I SUPORT KOD TEMA SPECIFIČNIH ZA PROGRAM I MOGUĆNOSTI RADA S DJECOM (PRIBLIŽAVANJE TEMA VODEĆI RAČUNA O UZRASTU, NORMALNIM RAZVOJNIM STRAHOVIMA I ŽELJENOM CILJU) -PRIPREMA PREZENTACIJE PROJEKTA
 • PRIPREMA PREZENTACIJE

Ukupan broj djece: 26

ELEMENTI VREDNOVANJA Broj djece koja su imala razvijene sposobnosti(studeni 2005.) Ukupan broj djece koja su razvila sposobnosti(veljača 2006.)
PRIDRŽAVANJE DOGOVORENIH PRAVILA 15 22
SURADNJA S DRUGIMA U RJEŠAVANJU ZAJEDNIČKIH PROBLEMA 14 23
NENASILNO RJEŠAVANJE SUKOBA 12 19
PRIZNAVANJE VLASTITIH POGREŠAKA 10 15
PRONALAŽENJE NOVIH NAČINA RJEŠAVANJA PROBLEMA 10 19
UOČAVANJE I TRAŽENJE POMOĆI 20 25
PREPOZNAVANJE POTENCIJALNO OPASNIH SITUACIJA I VJEŠTINE SNALAŽENJA 10 22
PREPOZNAVANJE POTENCIJALNO
OPASNIH SITUACIJA I
VJEŠTINE SNALAŽENJA
10 22
ASERTIVNO NE (KADA REĆI I KAKO) 10 20
SLOBODA IZRAŽAVANJA MIŠLJENJA 15 26

Obrazloženje tablice po elementima vrednovanja:

Prepoznavanje potencijalno opasnih situacija - djeca su na početku projekta bila upućena na opasne situacije kroz razgovore, pričanje priča, te usmjeravanjem starije djece na mlađu i upućivanjem na opasne situacije koje se mogu dogoditi u vrtiću (npr. opasno je penjati se na radijator, poštivanje pravila i odlazak djece u druge skupine uz prethodnu najavu odgajatelju). Na kraju projekta djeca su kroz učestalo pričanje priča osobito kad su odgajatelji bili mali, usvajali znanja o opasnim situacijama, te kroz scensko izražavanje i igre uloga razvijali asertivnost u opasnim situacijama. Sloboda izražavanja mišljenja - kroz svakodnevne aktivnosti djeca su na početku projekta sudjelovala u kreiranju okruženja i bogaćenju centara prema njihovom interesu što ih čini sretnim. Tijekom projekta sloboda izražavanja mišljenja se razvila u pravcima samostalnog odabira i puštana priča na kazetofonu, kao i samostalne igre u scenskom izražavanju u kojima djeca samostalno uočavaju i pronalaze nove načine rješavanja problema. Na početku projekta u ponuđenim aktivnostima je sudjelovalo 20 djece starijeg uzrasta dok se tijekom projekta brojno stanje mlađe djece povećavalo i uključivalo u ponuđene aktivnosti.
Osnovne pojmove kao što su sigurnost ,opasnost i kako izbjeći opasne situacije koje smo ispitivali kod djece usvojene su u svakodnevnim aktivnostima 90% u odnosu na broj djece koja su sudjelovala. Kod mlađe djece, trogodišnjaka smo postigli motiviranost i interes djece, ali još uvijek razvijamo asertivnost i osvješćujemo djecu kako prepoznati opasnost i izbjeći je, što je i očekivano i primjereno razvojnoj dobi djece.

Kroz realizirane aktivnosti zaključili smo kako je u opasnim situacijama potrebno:
 • zatražiti pomoć od roditelja ili drugih članova obitelji
 • obratiti se tetama u vrtiću
 • pozvati policiju (92),vatrogasce (93) ili hitnu pomoć (94)
Uključivanjem roditelja u naš projekt došli smo do slijedećih zaključaka upućenih roditeljima i odgojiteljima:
 • ne ostavljajte dijete predškolske dobi samo u kući
 • u dogovoru s djetetom izgraditi pravila ponašanja i ostati dosljedan u njihovom provođenju
 • razvijati kod djeteta samostalnost i sigurnost u vlastite sposobnosti
 • samostalno dijete s izgrađenim samopouzdanjem sposobno je nositi se s različitim životnim situacijama uključujući i opasne situacije
 • aktivno slušati dijete i biti upućen s kim se i kako igra i s kim dolazi u kontakt
Kroz ovaj projekt djeca su uočila značaj i važnost poštivanja pravila i nenasilnog rješavanja sukoba što je bila naša važna zadaća, a i djeca su vrlo odgovorno i ozbiljno prihvatila ovu zadaću koja je korak ka prepoznavanju opasnosti i kako izbjeći potencijalne opasnosti jer pravila i granice u obitelji i vrtiću štite od opasnosti.

Odgojiteljice:
Sanja Riđić,
Vesna Šimić

maincontent_footer

Footer