Cilj:

Razvoj socijalno prihvatljivog ponašanja, samostalnosti i samopouzdanja djece kroz pridržavanje dogovorenih pravila.

Zadaci:

Zadaci (u odnosu na dijete):

ZNANJA
 • STJECANJE OSNOVNIH ZNANJA O SEBI (RAZVOJ SLIKE O SEBI)
STAVOVI (VRIJEDNOSTI)
 • USVAJANJE I NJEGOVANJE TEMELJNIH HUMANIH VRIJEDNOSTI (LJUBAV, PRIJATELJSTVO, PRAVEDNOST, NENASILJE, SUOSJEĆANJE)
 • ZASTUPANJE I ZAŠTITA SVOJIH I TUĐIH PRAVA
VJEŠTINE
 • ZADOVOLJAVANJE OSNOVNIH POTREBA)
 • RAZVOJ SAMOSTALNOSTI I SAMOKONTROLE)
 • RAZUMIJEVANJE POTREBA DRUGIH)
 • RAZVOJ KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA)
 • ŽIVLJENJE DJEČJIH PRAVA )

Zadaci u odnosu na društvenu zajednicu

 • Informiranje i podizanje svijesti u društvenoj zajednici o problemu i odgovornosti svih u prevenciji i zaštiti djeteta.
PREDUVJETI
 • OPĆE OZRAČJE POTICAJNO ZA IZRAŽAVANJE I ZADOVOLJAVANJE POTREBA, ŽIVLJENJE DJEČJIH PRAVA
 • ZAŠTITA I SIGURNOST DJETETA: OKOLINA SIGURNA ZA DIJETE, OPREMA, PREDMETI I MATERIJALI PRIMJERENI DOBI DJETETA
 • GRUPNO OZRAČJE I STRATEGIJE UČENJA
 • FLEKSIBILNA ORGANIZACIJA PROCESA U CIJELOSTI
 • PLANIRANJE OD DJETETA I S DJETETOM
 • PROTOKOLI SIGURNOSTI
 • USKLAĐEN MODEL ODGOJITELJA U SKUPINI, RAZVOJ OSOBNIH I STRUČNIH KOMPETENCIJA I SURADNJA U TIMU

Uvod:

U našoj skupini većina je novoupisane djece, te smo nakon adaptacije intenzivno radili na poticanju ranih društvenih odnosa djece i razvoju socijalizacije. U prvim godinama djetetova života socijalizacija je istraživački proces, proces učenja pravila, koja se ogleda u razlikovanju primjerenih i neprimjerenih ponašanja. Djeca su te razlike učila kroz interakcije s drugom djecom i s odraslima, pridržavajući se dogovorenih pravila.
Naša pravila su smjernice za ponašanje u pozitivnom smjeru koja stvaraju suradničku atmosferu.

SAŽETAK AKTIVNOSTI SLIKOVNO PRIKAZANIH KROZ CRTEŽE I IZJAVE

ŽIVOTNO - PRAKTIČNE, RADNE AKTIVNOSTI
 • PEREMO RUKICE
 • SAMI UZIMAMO OBROK
 • POSPREMANJE NAKON JELA
 • IGRAČKE IMAJU SVOJE MJESTO
RAZNOVRSNE IGRE
 • UMETALJKE GEOMETRIJSKIH OBLIKA
 • SLAŽEMO SLAGALICE
 • NAŠ VLAKIĆ PUTUJE
 • PROMETNICA
DRUŠTVENE I DRUŠTVENOZABAVNE
 • PROSLAVE ROĐENDANA
UMJETNIČKE AKTIVNOSTI
 • ČITAMO SLIKOVNICE
RAZNOVRSNO IZRAŽAVANJE I STVARANJE
 • IGRE BOJAMA
 • MODELIRAMO
 • SLIKE TIP ŠTAPIĆIMA
 • GLUMIMO, GLUMIMO
ISTRAŽIVAČKO SPOZNAJNE AKTIVNOSTI
 • IGRA BOCAMA - MJEHURIĆI, BOJE, NITI, PREDMETI
SPECIFIČNE AKTIVNOSTI S KRETANJEM
 • MALI POLIGON
 • PRELAZIMO PREPREKE
 • UHVATI I BACI LOPTU

Tijek projekta:

Djeca su postupno učila pravila i shvatila što smiju, a što ne smiju raditi. Iako su često testirala postavljena pravila kako bi provjerila njihovu postojanost, ipak su naučili poštivati granice dopuštenog ponašanja. Tako smo poštivajući njihove interese i sposobnosti, a pružajući im slobodu izbora kroz sve aktivnosti i događanja u skupini dogovarali pravila i pridržavali ih se.
U svakodnevnom uzimanju obroka djeca su poštivala pravilo samostalnog uzimanja salveta, jela i samostalno pospremanje suđa (salvetu u kantu za smeće, bočicu na policu u sobi, suđe na kolica - jer objedujemo u sobi dnevnog boravka).

Leonarda 2,1 g.: - Dario je sam uzeo salvetu, sad uzmi i ti Sanja.

Ivan 2,4 g.: - Stanite u red, sačekajte dok ja završim, onda ideš ti Matej.

Kako su djeca od jednostavnijih aktivnosti i pravila usvojenih kroz njih ponašala u pozitivnom smjeru, dalje smo provodili zahtjevnije aktivnosti, ali i dogovarali pravila koja su djeca usvajala i pridržavala ih se.

Dario 2,6 g.: - S ovim se igramo na stolu.
Leonarda 2,1 g. : - Ja i Matej ćemo s tobom, ima mjesta.
Duje 2 g.: - Andreja, kad završiš s pjenom, molim te, daj mi.

Kako bi ostvarili aktivnosti izražavanja i stvaranja dogovaramo i pridržavamo se dogovorenih pravila:

 • stavljamo zaštitnu podlogu za stol
 • oblačimo kute i podižemo rukave
 • crtamo i slikamo po papiru

Lucija 2,4 g.: - Petra podigni rukave, uprljat ćeš se.
Matej 2,1 g.: - Bojamo po papiru, ne po stolu.

Formirajući kutić slikovnica dogovorili smo se kako je to mjesto za čitanje, pažljivo ćemo listati i paziti kako ih ne bi potrgali.

Duje 2 g.: - Marisa, mi i ti možemo skupa gledati.

Kako su djeca usvajala i pridržavala se pravila, tako je rasla i suradnička atmosfera u skupini, te je bilo više zajedničke igre, kroz koju su poštivali pravilo dijeljenja igračke s prijateljima.

Dario 2,6 g.: - To je moj autić od kuće, igrajmo se skupa.

Nakon svih aktivnosti i igre u sobi, djeca pospremaju i potiču jedni druge na pospremanje.

Leonarda 2,1 g.: - Vidi, beba slaže igračke (Marisa 1g.)

Oblici suradnje s roditeljima

 • SVAKODNEVNI KONTAKTI-POVRATNE INFORMACIJE: POZITIVNE PROMJENE U ODNOSU NA PONAŠANJE, SAMOSTALNOST DJETETA, PRIDRŽAVANJE DOGOVORA I USPJEŠNIJE DOGOVARANJE, ODLAGANJE STVARI NAKON IGRE
 • KUTIĆI ZA RODITELJE
 • RODITELJSKI SASTANAK- RAZVOJNE MOGUĆNOSTI JASLIČARA, PRAVA I POTREBE, MOGUĆNOSTI RODITELJA U OSAMOSTALJIVANJU DJECE

SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM

 • SUDJELOVANJU NA OKRUGLOM STOLU POD TEMOM SUZBIJANJE TRGOVINE LJUDIMA PUTEM PREVENTIVNIH OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI
 • IZLOŽBA PLAKATA NA ZAVRŠNOM SEMINARU O SUZBIJANJU TRGOVINE LJUDIMA U ZAGREBU.

KOORDINACIJA SA STRUČNIM TIMOM (RAVNATELJICA, PEDAGOGINJA)

 • PLANIRANJE PROGRAMSKIH POTICAJA
 • ELEMENTI I OBLICI VALORIZACIJE (KRITERIJI PRAĆENJA)
 • PRAĆENJE I SUPORT KOD TEMA SPECIFIČNIH ZA PROGRAM I MOGUĆNOSTI RADA S DJECOM (PRIBLIŽAVANJE TEMA VODEĆI RAČUNA O UZRASTU, NORMALNIM RAZVOJNIM STRAHOVIMA I ŽELJENOM CILJU)
 • PRIPREMA PREZENTACIJE PROJEKTA.

Zaključak:

Ukupan broj djece: 22

ELEMENTI VREDNOVANJA BROJ DJECE U
STUDENOM KOJA SU
OVLADAVALA VJEŠTINAMA
BROJ DJECE U
VELJAČI KOJA
SU OVLADAVALA VJEŠTINAMA
SURADNJA S DRUGIMA U RJEŠAVANJU ZAJEDNIČKIH PROBLEMA 4 6
NENASILNO RJEŠAVANJE SUKOBA 8 10
PRIZNAVANJE VLASTITIH POGREŠAKA 4 5
PRONALAŽENJE NOVIH NAČINA RJEŠAVANJA PROBLEMA / 2
PRIDRŽAVANJE DOGOVORENIH PRAVILA 10 14
UOČAVANJE I TRAŽENJE POMOĆI 12 15
PREPOZNAVANJE POTENCIJALNO
OPASNIH SITUACIJA I
VJEŠTINE SNALAŽENJA
3 4
ASERTIVNO NE (KADA REĆI I KAKO) 3 3
SLOBODA IZRAŽAVANJA MIŠLJENJA 4 5

Obrazloženje tablice po elementima vrednovanja:

Od samog početka do danas pridržavajući se dogovorenih pravila od strane djece, ali i odraslih, međusobnog poticanja, s vremenom se znatno povećao broj djece koja znaju pravila i pridržavaju ih se, što je stvorilo suradničku atmosferu.
U takvom ozračju veći broj djece uočava i traži pomoć (posebno u tjelesnim aktivnostima, znaju što mogu, a za ono što ne mogu traže pomoć prijatelja ili odgojitelja).
Osim toga napredak djece vidljiv je i u suradnji s drugima u rješavanju zajedničkih problema, u nenasilnom rješavanju sukoba i pronalaženju novih načina rješavanja problema (dijeljenje igračaka, povećano verbaliziranje problema, u zahtjevnijim aktivnostima starija djeca pomažu i uče mlađe).

S obzirom na promjenu sastava skupine ( prelaska starije djece u mješovite skupine i upisa nove mlađe djece) nešto manje napredujemo u priznavanju vlastitih pogrešaka, prepoznavanju potencijalno opasnih situacija i vještina snalaženja (iako je to vidljivo u prelasku prepreka kod poligona, gdje djeca prepoznaju kada su u opasnosti, mijenjaju način kretanja - ako ne mogu hodajući, pužu ili traže pomoć djece ili odgojitelja), te slobodi izražavanja mišljenja (u aktivnostima modeliranja - slobodno govore o svom i tuđem uratku (radu) i imitativnim igrama - u kutiću frizera o svom i izgledu drugog, te u svakodnevnim razgovorima).
Asertivno ne također je zastupljeno u manjem broju zbog dobi djece, a koriste ga u situacijama zadovoljavanja osnovnih potreba i kod izbora aktivnosti.

Dosljednošću i svojim modelom u provođenju pravila koja su specifična (i odgojitelj i dijete točno znaju kakvo se ponašanje očekuje), izrečena u pozitivnom smislu i uključuju razloge, djeca su ih postupno prihvaćala, pridržavala ih se, što im je dalo osjećaj sigurnosti i razvilo međusobnu suradnju.

U takvom ozračju izgradili su pozitivnu sliku o sebi, stekli sposobnost odgode trenutnog zadovoljenja želja, samopouzdanje, a djeca s tako izgrađenim osobinama i vještinama već u najranijoj dobi imaju potrebne predispozicije za procjenu i otpor utjecaju drugih, kako bi izbjegli moguće opasnosti.

Odgojiteljice:
Snježana Sirić
Amarela Bobanović

maincontent_footer

Footer