Pravo na pristup informacijama

 1. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić CVRČAK Knin omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
  Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
  1. Pisanim putem
  – na poštansku adresu Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, Jelenina 3, 22 300 Knin
  – na broj faxa: 022/660-586
  – putem elektroničke pošte: dvCvrcak.knin@gmail.com

2. Usmenim putem
– telefonom na broj : 022/660-586, utorkom od 12:00-13:00
– osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, utorkom od 12:00 do 13:00 sati.

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

odluka o određivanju službene osobe za pristup informacijama

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama-1

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1-1

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Maškare

Vesele maškare iz dječjeg vrtića stigle su pred vrata gradske uprave gdje su sa školskom djecom preuzela ključeve grada od našeg gradonačelnika.

Time je vlast u našem gradu predana veselim maškarama koje su donijele svoje zakone:

 1. Radost i smijeh dozvoljeni u velikoj količini.
 2. Suze i tuga strogo zabranjeni
 3. Umjesto sjedenja više plesa i šale za velike i male.

Gradonačelnik je zaželio mašlkarama puno sreće u vladanju gradom.