Bogatstvo učenja

PROJEKT ”BOGATSTVO UČENJA”

DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ KNIN
SKUPINA: „MRVICE“
PEDAGOŠKA GOD 2016/2017

ANA STRUNJE, odgojiteljica – mentorica
SANDRA PEŠTIĆ ŠILJEG, odgojiteljica

„UČIMO ZAJEDNO…“

CILJ: Učinkovitiji doprinos svih (djece, roditelja  odgojitelja) pri bogaćenju kurikuluma matične skupine.

ZADAĆE:

 • zajedničkim djelovanjem utjecati na rast i razvoj djeteta
 • integrirati roditeljeva znanja i iskustva za unapređenje samopouzdanja
 • pružati roditeljima prilike za osnaživanje svojih roditeljskih kompetencija
 • poticati važnost zajedničke odgovornosti u odgoju djeteta- usklađivanje odgojnih postupaka
 • omogućiti roditeljima bolji uvid u boravak svog djeteta u ustanovi
 • poticati bogatstvo učenja kod djeteta
 • poticati razvoj odgojiteljevih stručnih kompetencija (razumijevanje djetetovih potreba i interesa, kvalitetnije planiranje aktivnosti)
 • suradnja sa djecom rane razvojne dobi „Ljubičice“

 ETAPE I OPISI DIJELOVA PROJEKTA

 • Interaktivni panoi za roditelje
 • Nadogradnja plana i programa skupine
 • Međugrupna suradnja
 • Roditeljski sastanak
 • „Teka šetalica“
 • Roditelji  inicijatori aktivnosti

SAŽETAK AKTIVNOSTI ZA VREDNOVANJE

 1. „Zabava za sve“
 2. „Dani kruha“
 3. „Jesenja svečanost“
 4. „Posjet hitnoj pomoći“
 5. „Kako je dječak Srećko spasio Božić“
 6. „Velika djeca maloj djeci“
 7. „Tema mjeseca“
 8. „Slušamo priče“
 9. „Dan planeta Zemlje“
 10. „Tata nas uči o prometu“
 11. „Posjet knjižnici“

TIJEK PROJEKTA:

Poticaj projektu bio je izlet realiziran i proveden u cijelosti od strane roditelja na kraju prethodne godine. To  je bio motivator za aktivno uključivanje roditelja u bogaćenju matičnog kurikuluma kroz koji djeca istražuju i uče o svijetu neposrednog okruženja.Uz kvalitetnu pripremu,znanja i vještine odgojitelja,te uvažavanje roditelja zainteresiranih za proces učenja djece i projektni način rada odlučili smo bogatiti naš kurikulum kroz međudjelovanje.

Početkom pedagoške godine realizirali smo prvi roditeljski sastanak.Na sastanku smo prezentirali naš projektni rad u prošloj godini s naglaskom na aktivnosti djece te uključenost roditelja u naš rad. Roditelji su  vrednovali zajedničke smjernice dogovorene prošle godine uz mogućnost nadopune istih.Kroz upitnike smo ih anketirali o njihovim očekivanjima od odgojitelja te načinima njihovog uključivanja u odgojno-obrazoni rad. Novina u radu su razvojne mape roditelje upoznajemo o stilu i načinu izrade mapa.

 • „Mi kao roditelji smatramo da je dosadašnja suradnja donijela mnogo u razvoju našeg djeteta. Primijetili smo da je naše dijete naučilo neke nove stvari u odnosu na djecu koja nisu u jaslicama, npr.: dijeliti igračke, hranu s drugom djecom, da je sretniji u društvu druge djece, da skuplja svoje igračke nakon igranja, uglavnom da se polako uči nekom redu i radu. Nadamo se da će u buduće još mnogo toga naučiti i što se tiče nas roditelja imate našu podršku u daljnjem radu”.
 • „Smatram da je dosadašnja suradnja vrtića, odnosno odgojiteljica i nas roditelja zbilja izvrsna, pridonijela je boljoj komunikaciji, a samim time i razvoju djeteta. Također, dijete osjeća sigurnost i privrženost pri dolasku u vrtić. Vrtić nije samo odgojna ustanova u koju „vodimo” dijete na čuvanje, a tete nisu osobe koje „čuvaju” dijete, već je to zbilja njihov drugi dom.”
 • „Mislim da zajedničkim prijedlozima i realizacijom istih možemo pomoći djeci da se osjećaju još sigurnije u vrtiću, te da samim time izraze svoje osjećaje, emocije i potrebe kroz razne aktivnosti. Dakle, da se svi međusobno bolje upoznamo!

Naša teka šetalica bila je vodilja u zajedničkim aktivnostima, tu su roditelji upisivali svoje ideje ,prijedloge, želju za uključenosti po osobnom nahođenju. Zajednički smo se pripremali za iste  kroz praćenje naših planova i odgojno-obrazovnog plana.

Motivirana roditeljskim sastankom i „Tekom šetalicom“ jedna majka predlaže posjet svome radnom mjestu -Hitnoj pomoći. Nakon kraćih priprema posjet smo realizirali sa petero starije djece, mama nam dolazi u skupinu te nas prati do radnog mjesta. Djeca promatraju vozilo hitne pomoći, sjedaju u njega zatim ulaze u sam prostor. Doktorica im opisuje medicinsku opremu a djeca aktivno sudjeluju.

Luka stetoskopom sluša pluća svome magarcu i prijateljima,a zatim dolazi do spoznaje: „Njemu se ništa ne čuje. On nema srce“.

 • Petra: „Samo mi imamo srce“.
 • Lana: „Vidjeli smo pomoć hitnu, radili su barba i tete“.

Po povratku u skupinu djeca svoje doživljaje dijele sa prijateljima koji nisu išli u posjetu.

Doživljaj Goranove mame u našoj teki : „Te „male bebe“ bile su super i jako dobri. Sve što im je teta u ambulanti pokazala oni su doslovce ponovili.Naučili su kako se pregledavaju zubići, sluša srce…

Sljedeća planirana aktivnst bila je za Dane kruha. Mama donosi „košaru“, oblači se kao pekarica, sama priprema i pokazuje postupak izrade tijesta  ,uspješno motivira djecu na rad. Djeca prave svoja prva peciva.  Sva djeca sudjeluju, a Tino čija je mama u skupini promatra majku, dobro prihvaća njezinu prisutnost i posvećenost drugoj djeci. Po završetku aktivnosti mama nam pomaže u pripremi za ručak, te pomaže kod pranja ruku.

Izjava mame: „Hvala tetama što su me pozvale na ovo druženje i omogućile mi da bolje upoznam i njih i prijatelje mog djeteta.Sretna sam što je moj Tino dio ove skupine i veselim se danima koje će provoditi u vrtiću“.

Majka djevojčice Mile predlaže suradnju sa svojim razredom, učenici 8-ih razreda čitati će priče prije spavanja. Djeca uzbuđeno očekuju dolazak, djevojčica Marija se priprema, čita priču „Crvenkapicu“ djeca sa zanimanjem slušaju, razlika od naših čitanja priča je u tome što djeca ne postavljaju pitanja  u trenutku kad  Marija završi s čitanjem.

 • Anika: „Ja sam tu sjedila ,slušala“.
 • Petra: „Dobra je bila priča“.

Djeci smo pružili priliku za još jedan izazov, odlazak na predstavu „Kako je dječak Srećko spasio Božić“.Bitno je naglasiti da je ovo presedan u radu s djecom jasličke dobi -izlazak izvan ustanove na predstavu.Odlazak smo ostvarili sa susjednom jasličkom skupinom „Ljubičice“,  njihovim i našim roditeljima.Djeca su pokazala usvojenost pravila pri odlasku  i samom gledanju predstave, Luka je sjedio pored svoje mame, sva ostala djeca su dobro prihvatila ovakav vid izlaska.

 • Petra: „Bio je djed mraz i rekao nam da budemo dobri“.
 • Matej: „Bila je dobra predstava. Pljeskali smo“.
 • Lars : „Ja sam sa svojim tatom slikao“

Nakon predstave, u vrijeme Božićnih blagdana djeca iz osmih razreda uz svoju razrednicu ,a našu majku posjećuju naše dvije najmlađe skupine. Pjesmom i darovima uljepšali su ovo posebno vrijeme.

Roditelji se rado uključuju u proslave rođendana u skupini te pripremaju programe u skladu sa svojim zanimanjima i sposobnostima. Pri takvim događanjima uglavnom se pridruže i djeca iz ostalih vrtićkih skupina.

Uključenost sve većeg broja roditelja, njihova osvješenost o vlastitom utjecaju na drugu djecu bila je motivator za korak dalje. Prateći naš plan i program ponudili smo opciju mjesečno zajednčki obrađene teme. Djeca uz pomoć odgojitelja izlažu svoje radove( koje su zajedno  oblikovali-izradili u obitelji) te sa velikim ponosom i željom pokazuju djeci i drugim odgojiteljima izložene uratke.

Djeca o panoima:

 • Karmen : „To smo Petar,mama tata i ja radili. „
 • Toni :“To moja,moja mama.“
 • Lana: „Mi ćemo sutra donijeti“
 • Petra: „Radila sam sa mamom i tatom i Mijom. Radila sam s kemijskom. Snjegović je odličan.  Lana:“Radila sam sa mamom i tatom sa  Denisom i sekom.“

Prateći promjene i zbivanja u skupini tjedno smo obogaćivali naš pano za roditelje povratnim informacijama o sudjelovanju roditelja te utjecaju na djecu.

Sve radove, izjave i fotografije djece redovito slažemo u njihove razvojne mape. Roditelji aktivni u prikupljanju materijala za njihovu izradu. Mape su na raspolaganju  roditelji ih mogu pregledavati pri dolasku i odlasku te na  indiviualnim razgovorima.

Redovnim praćenjem naših zbivanja kroz panoe, svakodnevnim razgovorima, osluškivanjem potreba djece Lukin tata nudi posjet autoškole kao nadopune našoj aktualnoj temi prometa.Razmjenjujući informacije,prateći  razvojnu dob djeteta te sam  cilj aktivnosti,  realiziramo aktivnost u suradnji sa djecom skupine „Ljubičice“ Bogatstvom poticaja, primjerenih sadržaja te kvalitetnom pripremom od strane svih sudionika djeca su došla do novih spoznaja  i pri tome se zabavila. Luka je bio jako ponosan zbog tatinog prisutstva.

Po dolasku u skupinu djeca pričaju svoje doživljaje, a slijedi i likovna aktivnost izrade semafora. Mali plakat aktivnosti sa izjavama djece  ponuđen je roditeljima na zajedničkom panou .

Luka: „Donio je tata prometni znak. I semafor.Kad je crveno kaže stani,a kad je zeleno- kreni“.

Obrađujući temu emocije, pjevanje pjesme Kad si sretan….. -suradnju smo proširili i na nase administrativno osoblje. Naš tajnik ima svoj bend te sa pjevačicom i klavijaturama dolazi nam otpjevati pjesmu. Ostalo osoblje,zajedno sa ravnateljicom i našim drugim jaslicama pridružuju se i pravimo pravu malu zabavu.

Prethodne godine ostvarili smo izuzetne suradničke odnose sa starijim vrtićkim skupinama, ove godine suradnju aktivno proširujemo kroz različite aktivnosti na susjednu jasličku skupinu „Ljubičice“ (skupina se od ove godine nalazi u našem objektu)  . Zajednički realiziramo veliki broj aktivnosti i bez uključenosti roditelja, djeca slobodno ulaze u druge skupine. Svakodnevno se družimo u našim vanjskim centrima na terasi i dvorištu.

 • Mila: „Bili su nam prijatelji iz Ljubičica.“
 • Luka: „Ja sam se igrao sa Josipom, njega znam.

Kolegice iz „Ljubičica u suradnji sa svojim roditeljem organiziraju posjet knjižnici. Zajedno sa odgojiteljima u posjet idu dva roditelja njihove skupine te majka naše Maje.  Zaposelenici su nam pripremili prigodnu priču te pripremili poticaje za aktivnosti. Zajedno su ukrašavali svatko svoju loptu.

Zabilješke iz naše „Teke šetalice“: „Cijenila sam i do sada rad teta, a sa ovom aktivnosti još više ,jer one odrađuju svoj posao s puno ljubavi  i na njima je velika odgovornost.“

„Gledajući već sad iz daljine za tim malim ručicama koje mašu i ustima koje viču hvala, poželjeh ne otići u svijet odrasli, poželjeh ne otići. Zato djeco ako me opet trebate slobodno zovnite, tu sam sa zadovoljstvom i provela sam predivan dan baš poput djeteta“

Izjave djece:

 • Petra: „Čitali smo knjige i lijepili“.
 • Lars:  „Ima puno priča. I lijepili smo loptu“.
 • Maja: „Išli smo u knjižnicu.Moja mama nas je vodila i tete, i druge tete“.

Kao i za sve ostale aktivnosti roditeljima je bio izložen i plakat sa fotografijama i izjavama djece.

VREDNOVANJE POSTGNUĆA:

U našoj praksi sustavno smo osmišljavali i poticali uključivanje roditelja u različite aktivnosti dječjeg učenja. Neposredni doživljaji i iskustva sudjelovanja u procesu omogućilo je roditeljima da naprave ravnotežu  između različitih neformalni, oblika suradnje i onih u kojima roditelji imaju priliku učiti , razvijati svoje roditeljske kompetencije ,učiti jedni od drugih i međusobno se podržavati. Naša pozornost je usmjerena na proces učenja i razumjevanje roditeljskih učinaka i angažiranosti roditelja koji doprinose kurikularnoj konstrukciji matične skupine.

Drugu godinu za redom aktivno uključujemo roditelje te pratimo očekivane ishode i utjecaj na dijete. Nastojali smo tematski planirane sadržaje povezati kroz usmjerenost na proces i otvorenost za situacijske poticaje , kojima smo ispunjavali dječije želje i interese te samim time osnažili roditelje. Put razvoja našeg kurikuluma je dug, zahtjevan proces- proces koji iziskuje kontinuiran rast i razvoj svh uključenih sudionika. Kurikulum smo oblikovali, gradili, nadograđivali „u hodu“, fleksibilno prateći samorefleksiju i zajedničku refleksiju  situacije u skupini.

Naši pozitivni stavovi i otvorenost ustanove bili su pokretačka snaga koja je usmjeravala roditelje na razmišljanje  o načinima i trenutku uključivanja po svom osobnom nahođenju. Prateći sve sudionike procesa postigli smo bogatsvo učenja djeteta u kontekstu prostorno – materijalnog i socijalnog okruženja. Napredak smo sustavno pratili preko razvojnih mapa te ostalih načina praćenja djeteta. Samim tim, s obzirom i na razvojnu dob skupine možemo reći da smo izašli „van okvira“.

Realan pokazatelj ostvarenja cilja projekta:

Teka šetalica 14
Percipiranje djece u aktivnosti s roditeljima 14
Inicijativa roditelja 6
Bogaćenje kurikulumskih sadržaja 13
Međugrupna suradnja (aktivna uključenost djece) 11

 

ŠTO SE RAZVILO IZ PROJEKTA?

Radom na ovom projektu postignute su višestruke dobiti.

Prvenstveno se dobiti odnose na djecu. Dijete uči po modelu, zadovoljene su mu sve potrebe,raste povjerenje u okolinu, a samim tim i njegova socioemocionalna zrelost. Osjeća se važno jer je njegov roditelj uvažen i cijenjen, a promatrajući koheziju roditelja i odgojitelja uvažen je i odgojitelj i cijela kuća.

Roditelji,zainteresirani za proces učenja djece mogu konstruktivno doprinijeti kvaliteti procesa,te aktivno sudjelovati u osmišljavanju poticaja, sugerirati, planirati i organizirati  posjete i izlete .Pruža im se mogućnost sudjelovanja u procesu odgoja i učenja. Neposredni doživljaji i iskustva sudjelovanja u procesu dječjeg učenja omogućila je roditeljima bolje razumjevanje dječjeg razvoja ,načina i oblika učenja. Zadovoljni su zbog mogućnosti izbora o načinima i trenutku uključivanja. Prilika za traženje i nuđenje savjeta povećava i njihovu roditeljsku kompetenciju. Povećava se i povjerenje u odgojitelja  te vrtić kao ustanovu.

Kroz zajedničko učenje odgojiteljice razvijaju svoje profesionlne kompetencije za rad s roditeljima  ,refleksivno istražuju praksu te dokumentiraju i vrednuju proces.Stalnim promišljanjemi i evaluiranjem naših zajedničkih postupaka otvaramo puteve koji  vode prema boljem razumjevanju djeteta ,njegovih mogućnosti i sposobnosti. Odgojitelj uči o roditeljskim stavovima, upoznaje bolje dijete što mu uvelike olakšava i individualno planiranje, i ono najbitnije: dijeli odgovornost za odgoj djeteta!

Zajedničkim radom zajedno smo učili, istraživali ,dogovarali i djelovali. Značajkama uspješne komunikacije koje smo započeli prošle, a nadograđivali smo ju i ovu godinu te  fleksibilnošću i razumijevanjem svaki roditelj ima priliku dati svoj doprinos na njemu svojstven način.  Sve navedeno dovelo je do zajedničkog djelovanja za dobrobit djeteta!

Možemo više zajedno!