Natječaji

Dječji vrtić CVRČAK Knin Jelenina 3                                                           OIB: 84605892507 Klasa: 112-03-01/19-06/106 Urbroj: 2182/10-13/06-19-1 Knin, 26. srpnja 2019. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. srpnja 2019. […]
Dječji vrtić CVRČAK Knin Jelenina 3                                                           OIB: 84605892507 Klasa: 112-03-01/19-06/104 Urbroj: 2182/10-13/06-19-1 Knin, 26. srpnja 2019. godine Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13), Upravno vijeće na sjednici održanoj 26. srpnja 2019. […]