O vrtiću

Općenito

Dječji vrtić «Cvrčak» Knin, gradska je ustanova osnovana 25. prosinca 1995. godine. Svoja vrata najmlađima otvorila je 09. veljače 1996. godine. Naš matični objekt i pet područnih odjela smješteni su u ulicama grada Knina i Biskupiji. Matični objekt «Cvrčak» u Jeleninoj 3, područni odjel, «Visibaba» u Masleničkoj 15, «Maslačak» u Velebitskoj 3, «Tratinčica» u Velebitskoj 7,  «Radost» u 4. Gardijske brigade 16 i «Sunce» u Put Svete Trojice 2 u Biskupiji. Ustanova s ukupno 57 zaposlenih ima stručni tim u sastavu pedagoginje, psihologinje, logopeda i zdravstvene voditeljice.

 

Centralni objekt u Kninu

 

Programi

Programi su cjelodnevni 10-satni, poludnevni program 5,5-satni prema potrebi roditelja i raspoloživom kapacitetu, te 3-satni program predškole. Tijekom godina vizija vrtića prema mjeri djeteta uvažavajući specifične potrebe korisnika, obogaćena je brojnim preventivnim i zaštitnim programima. Verificirani su programi: Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Program pripreme djece za polazak u školu, Program katoličkog vjerskog odgoja, Program suzbijanja trgovanja djecom putem preventivnih obrazovnih aktivnosti, Ekološki program gospodarenja otpadom, Program odgojno-obrazovnog, zdravstvenog i rekreativnog rada s djecom predškolske dobi – zimovanje za djecu od 5-7 godine života. Cjeloviti razvojni program odlikuje isprepletena struktura preventivnih programa koja uključuje – Odgoj za demokraciju, Program za sprečavanja nasilja među djecom i Program prevencije ovisnosti, Program ranog učenja engleskog jezika, Program folklorno – plesne igraonice, Program suradnje s roditeljima.

Ustanova je uključena u društveni život zajednice kroz kulturne aktivnosti i sadržaje, u svim manifestacijama u organizaciji Grada ukoliko je sukladno mogućnostima djece i programu Ustanove. Uspješna je suradnja sa Savezom športova Grada pod čijim se pokroviteljstvom odvijaju športske manifestacije pod nazivom Hrvatski olimpijski dan i Olimpijski festival dječjih vrtića. Primarne vrijednosti sudjelovanja su stvaranje navika zdravog življenja, pozitivne osobne afirmacije športskim sadržajima te razvijanje međusobne suradnje u postizanju zajedničkog cilja.

Kontakt

Adresa Ustanove: Ul. kraljice Jelene 3
Tel/fax: 022 663 720
E-mail: ravnateljica@dvcvrcak.hr