Plan nabave

Registar ugovora za 2019. godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

Članak 13. Zakona o javnoj nabavi – sprečavanje sukoba interesa

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić «Cvrčak» Knin ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).