Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) Dječji vrtić CVRČAK Knin omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire kao tijelo javne vlasti. Zakonom su propisana načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem

  • na poštansku adresu Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, Jelenina 3, 22 300 Knin
  • na broj faxa: 022/660-586
  • putem elektroničke pošte: dvCvrcak.knin@gmail.com

2. Usmenim putem

  • telefonom na broj : 022/660-586, utorkom od 12:00-13:00
  • osobno na zapisnik kod tajnice Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, utorkom od 12:00 do 13:00 sati.