U pokretu

PROJEKT ”U POKRETU”

MJEŠOVITA ODGOJNA SKUPINA LEPTIRIĆI
ODGOJITELJICE: AMARELA BOBANOVIĆ, JASNA POKRAJČIĆ
Dječji vrtić “Cvrčak“ Knin (2016-2017.)

POTICAJ PROJEKTU:

Preseljenjem skupine u novu sobu(manji prostor) i dolaskom nove djece kroz prve mjesece boravka, uočili smo potrebu djece za kretanjem pomoću kojeg su bolje komunicirali, izražavali se i ostvarivali interakcije. Tako smo odlučili planirati i podržavati ovakav način učenja i raditi na kvaliteti odnosa.

KOMPETENCIJE KOJE SU RAZVIJANE KROZ PROJEKT

 • aktivno istražuje i uči o svemu što ga okružuje i s čim se susreće
 • sposobno je preuzeti inicijativu kreativno rješavati
 • koristi komunikacijske i socijalne vještine nužne za život u zajednici
 • osnažene pozitivne osobine ličnosti
 • zauzima se za sebe

CILJ:

Istraživanje, učenje, stjecanje novih znanja, vještina i ponašanja kroz pokret

OČEKIVANI ISHODI UČENJA

 • upoznaje se s drugima
 • uključuje se u aktivnost
 • postavlja pitanja
 • zna se orijentirati u prostoru
 • traži pomoć od vršnjaka i odraslih
 • razumije što druga osoba govori-redefinira
 • koristi ja-poruke
 • izražava nezadovoljstvo uz istovremeno uvažavanje drugih
 • pronalazi rješenja u određenoj problemskoj situaciji
 • zna kontrolirati emocije i uspostaviti emocionalnu stabilnost
 • radi u timu, surađuje
 • uvažava različite sposobnosti
 • kritički razmišlja

PLANIRANI POTICAJI I AKTIVNOSTI

 • formiranje centra za pokret(strunjače, obručevi, lopte različitih veličina,   čunjevi, sobni bicikl, trake, senzomotorne ploče…)
 • specifične aktivnosti s kretanjem
 • sportske aktivnosti
 • poligon
 • igre u dvorištu
 • različite likovne tehnike
 • glazbene aktivnosti i ples
 • didaktičke igre
 • igre za razvoj pred čitalačkih i matematičko-logičkih vještina
 • korištenje gradskih igrališta i sportsko-rekreacijskih poligona( Marunuša, Coca-cola pokret za radost)

TIJEK PROJEKTA:

Svakodnevne tjelesne aktivnosti i pokretne igre, potreba djece da se izraze kroz pokret rezultirale su zajedničkim dogovorom za formiranje „centra za pokret“ koji smo tijekom projekta bogatili. Važnost pokreta u svim životnim aktivnostima djeca su izrazila na svoj način:

 •  „Pokret je ljudima potreban, mogu igrati nogomet, trčati…“ Josip
 • „Ne možemo živjeti bez pokreta, kad dišeš, jedeš, igraš se, spavaš…“ Antonela
 • „Pokret je kad se obuvaš, oblačiš, kad nešto lijepiš, kad želiš nešto ubrati i kad se grliš s mamom…“Maksim
 • „Pokret je kad trčiš, kad pišeš…“ Ema C.
 • „Pokret je kad se igram autićima, slažem legiće, kad radim špage i zvijezde…“ Filip

Djeca su se samostalno uključivala, promišljala, planirala aktivnosti, određivala pravila i produbljivala međusobne odnose. Birali su vrijeme vježbanja, kako i koliko će vježbati, vježbali su individualno,  u paru i grupi, bili su kreatori svojih poligona i vježbi. Sve to je utjecalo na kvalitetu komunikacije i razvoj socijalnih vještina.

Na temelju dječje motiviranosti ovim centrom, bogatili smo ga velikim i malim loptama, obručevima, čunjevima, senzomotornim pločama, u suradnji s roditeljima dječji bicikl preradili u sobni, koji je bio u svakodnevnoj uporabi. Dječak Josip je inicirao da vrijeme vježbanja na biciklu mjerimo pješčanim satom koji je donio u skupinu. Djeca su to prihvatila i zainteresirala se za vremensku orijentaciju i računanje vremena.

 •  „Kad pijesak iscuri to je tri minute ako ide još jednom onda je šest…“ Josip
 • „Ovako nam je puno lakše , sad smo jednako vrijeme na biciklu…“ Ema V.
 • „ Nitko se ne onda ne ljuti da je netko bio duže, pravedno je …“ Maksim

  Sve aktivnosti u centru za pokret rezultirale su većom dječjom inicijativom za kretanjem i učenje pokretom, a iz čega je proizašla bolja suradnja i zadovoljstvo svakog pojedinog djeteta kao i kohezija grupe u cjelini.

Djeca su iskazala potrebu da svoj pokret prikažu kroz različite likovne izričaje. Nudili smo im različite materijale i tehnike.

„Bez pokreta ne možemo crtati, slikati, lijepiti, sve je to pokret…“ Anđela

„ Moj pokret- izrađen vunom“

„Volim se gledati u ogledalo dok vježbam na lopti!“ Lora

„Vježbanje na lopti me opušta i razveseli…“ Josip B.

Svoj pokret prikazali su modelima od plastelina i modelima od kartona.

Radove su međusobno često komentirali, kroz što se vidjelo uvažavanje različitih sposobnosti – tko što može.

Zajedničko oslikavanje obrisa tijela u pokretu svakog pojedinog djeteta bilo je najzanimljivije i najviše je utjecalo na razvoj timskog rada u skupini. Djeca su kroz ovu aktivnost zajedničkim trudom oslikavali, rezali, bojali, uočavali međusobne sličnosti i različitosti, uvažavali se, gradili sliku o sebi i drugima, osnaživali se.

Svakodnevno su svoje uratke pokazivali roditeljima i zajedno ih komentirali.

 • „Svi smo u različitim pokretima, netko je veći , netko manji…“ Matija
 • „Lora je najmlađa i najmanja u pokretu kao žabica, a Matija je najveći, Ema V. Je u pokretu kao balerina…“ Antonela
 • „Volim i super mi je kad zajedno nekog crtamo, izrezujemo i bojamo…“ Karla
 • „Cijela soba nam je u pokretu naših tijela, to mi je super…“ Nika

Grupa mlađih djevojčica se najviše opuštala i izražavala pokretom pomoću glazbe. Tako su se one više zbližile, pronašle zajedničke interese i bolje surađivale. Osim plesnih suknjica, ponudili smo im trake na štapićima i pompone pomoću kojih su razvijale kreativnost u plesu i samostalno osmišljavale „plesne točke“. I ostala djeca su prihvatila njihovu inicijativu i pokazala interes za ples.

Kroz ove aktivnosti uočili smo veliki napredak djece u snalaženju u prostoru i prostornoj orijentaciji(gore-dolje, naprijed-nazad, lijevo-desno). Kroz pokret smo omogućili i razvoj pred čitalačkih vještina- oblikovanje slova tijelom, izrada slova od folije u boji i izrade „twister abecede“ kroz koju su uz suradničko učenje učili analizu, sintezu riječi, pronalazili zajednička rješenja.

Također su pokretom prstića u pijesku „pisali“ slova i brojeve, nizali zrna i kuglice u slova i brojke, brojali.

Mjerili su svoju visinu nitima vune  na visinomjeru, te uspoređivali dužine istih, dolazili do zaključka tko je viši a tko niži.

Osim likovnog izražavanja svojih pokreta, djeci smo omogućili razvoj likovnog stvaralaštva kroz „pokret“. Tako smo im nudili nove i „neobične“ tehnike: slikanje kuglicama i temperom, puhanjem tuša kroz slamku, crtanje bočicama s bojama, crtanje kredama po različitim podlogama.

 •  „Super mi je kad kuglice kretanjem raznesu boju i nastaje šarena slika…“Luka
 • „Zabavno mi je jer je bilo raznih boja i kuglice su se kretale po papiru kad sam pomicala kutiju…“ Ema
 • „Zamislio sam da napravim konja dok sam puhao boju, ali nisam uspio, ali sam bio sretan jer se boja kretala po papiru…“ Filip
 • „Puhao sam boju i na početku sam mislio napraviti drvo, ali je ispala buba i bio sam malo ljut…“ Matija

Kroz cijelo ovo vrijeme vrlo česte aktivnosti u dvorištu(pokretne igre, prirodni oblici kretanja, specifične aktivnosti s kretanjem, korištenje dvorišnih sprava)uvelike su doprinijele većem uključivanju djece u aktivnosti, traženju i pružanju pomoći, korištenju ja-poruka, pronalaženju rješenja u problemskoj situaciji, uvažavanje različitih sposobnosti, kontroli emocija.

Djeca su uživala u boravku na zraku, slobodi pokreta , zajedničkom osmišljavanju igre.

Našim centrom za pokret motivirali smo djecu drugih skupina za sudjelovanje u našim aktivnostima i shvaćanju važnosti pokreta.

Također, vanjski centri za vježbanje i „mala škola sporta“ doprinijeli su realizaciji cilja našeg projekta. Kroz sudjelovanje u tim aktivnostima djeca naše skupine su se osnažila kao inicijatori i „voditelji“ aktivnosti.

Kompetencije razvijene tijekom projekta došle su do izražaja na sudjelovanju u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Knina i natjecanju „Naj vojnik“ u organizaciji MORH-a gdje su 1. i 2. Mjesto osvojili dječaci Matija i Maksim.

Široj društvenoj zajednici povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje točkom „Zemlja maštarija“ pokazali smo dječje sposobnosti i kreativnost kroz pokret, korištenjem rekvizita, glazbe, pjevanja.

Time smo ukazali na važnost pokreta u predškolskoj dobi i potvrdili kako je sam pokret važan za cjelokupni razvoj djeteta i jedan od temeljnih načina učenja ove dobi.

Tijekom realizacije projekta vrlo korisni bile su nam sportsko-rekreacijski poligoni i igrališta u našem gradu koje smo s djecom posjećivali i vježbali.Smatramo da smo i tim informirali i osvijestili društvenu zajednicu o potrebi i važnosti pokreta za razvoj djece i uvjeta koje bi društvo trebalo osiguravati za najmlađe članove zajednice.

Roditelje smo od početka, preko realizacije do kraja samog projekta redovito informirali, aktivirali na sudjelovanje u projektu, putem kutića za roditelje, plakata dječjih radova, komunikacijskih roditeljskih sastanaka i uključivanjem roditelja u aktivnosti.

Upoznali smo ih sa ciljem i planom projekta na samom početku i potaknuli na suradnju. Na kraju smo im putem foto i video zapisa i izložbom dječjih radova prikazali aktivnosti.

Roditelji su na bili ravnopravni partneri i sudionici projekta, gdje smo zajedno ostvarili nemjerljivu dobrobit za cjelokupan razvoj djeteta-zajednička odgovornost obitelji i vrtića.

VREDNOVANJE PROJEKTA NA TEMELJU PLANIRANIH ISHODA

 

PLANIRANI ISHODI

 

Listopad 2016.

 

Svibanj2017.

Uključivanje u aktivnosti       15       22
Postavljanje pitanja       13       21
Traženje pomoći       14       24
Ja-poruke(zauzimanje za sebe)         8       16
Uvažavanje različitih sposobnosti         9       24
Kontrola emocija        11       20
Suradničko učenje(timski rad)        10       22
Pronalaženje rješenja          5        17
Kritičko mišljenje          5        18
     

„Pokret“ je svako dijete poticao na komunikaciju sa samim sobom, fizičkom okolinom, drugom djecom i odraslima. Naučili su cijeniti inicijativu i doprinos svakog člana grupe, prihvaćati, promišljati, iskustveno i u suradnji učiti, kritički razmišljati, uvažavati različitosti ali i zauzimati se za sebe.

Odgojitelji su razvili kompetencije i vještine kontinuiranog procjenjivanja i mijenjanja prakse, visoku razinu fleksibilnosti u radu kroz dogovaranje s djecom, poticanje njihove autonomije i emancipacije, kao i kroz suradnju s roditeljima, stručnim timom i drugima.

Odgajateljice: Amarela Bobanović i Jasna Pokrajčić

KORIŠTENA  LITERATURA:

1.“Živjeti i učiti prava“, D. Maleš M. Milanović I. Stričević
2.“Tragovima dječjih stopa“, E. Slunjski
3.“Uhvati pokret“, M. Ravnić
4.“Dječje igre na otvorenom“, T.R. Dinter,  A.Letica,  D.A. Piljek
5.“Vježbajmo zajedno“,  V.K. Monstar