Odluka o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto stručni suradnik – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, na neodređeno -1 izvršitelj