HIGIJENA RUKU

Zdravstvena voditeljica je provodila akivnost sa djecom kojoj je tema bila “Higijena ruku” ( važnost pranja ruku, što su bakterije i virusi, pravilno pranje ruku…)

Budući da je higijena ruku najjednostavniji i najjefiniji način spriječavanja mnogih zaraznih bolesti, važno je o tome educirati djecu od najranije dobi kako bi stekli ovu važnu i zdravu naviku.

Kroz igru i zabavu djeci je približen svijet mikroba i njihovog prenošenja putem prljavih ruku, što su djeca nakon aktivnoti iskazala putem likovnih radova.

Na kraju kao zaslugu za uspješno i pravilno pranje ruku djeci su dodjeljene diplome, što je dodatno obogatilo aktivnost.

Aktivnost je provedena u svim mješovitim vrtićkim skupinama.

 

Maja Abramović, bacc.med.techn