Obilježavanje dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje

U „Cvrčku“ je započelo tradicionalno obilježavanje Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje. Kroz raznovrsne aktivnosti djeca spoznaju važnost kruha, istražuju nastanak kruha-od zrna do konačnog proizvoda koji konzumiramo svakodnevno. Kroz prigodne posjete pekarnicama uče kako i gdje nastaje kruh, a u vrtiću sami izrađuju svoja peciva. Na kraju sklopa aktivnosti kroz koje djeca uče aktivnim sudjelovanjem organizira se i svečanost
blagoslova kruha, na kojoj svećenik blagoslovi kruh i plodove zemlje, a djeca prigodnom predstavom prikažu svoj način zahvaljivanja. Posebnu draž ima sudjelovanje roditelja koji već godinama zajedno s djecom izrađuju i peku peciva i kruhove koji se izlože u centralnom dijelu vrtića.