Zapisnik s 32. (žurne) sjednice šestog saziva upravnog vijeća