Obavijest za korisnike usluga u svezi plaćanja usluga D.V. CVRČAK Knin