Vježbe spašavanja i evakuacije

U suradnji s djelatnicima Zaštite na radu i JVP Knin, održana je vježba evakuacije i spašavanja u centralnom objektu DV Cvrčak. Prezentacija vatrogasne opreme, gašenje požara, ulazak u vatrogasno vozilo bio je poseban doživljaj za djecu.

Nakon održane vježbe djeca su likovno izrazila svoje doživljaje.

 

Djeca su to ovako doživjela i nacrtala: