Obavijest o zasnivanju radnog odnosa povodom natječaja za radno mjesto odgojitelj-pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno, 1 god., 1 izvrš.