Suradnja sa Ekološkom udrugom ”Krka” Knin

U sklopu edukacije i informiranja građana, a u skladu s predviđenom mjerom „Provedba izobrazno – edukativnih aktivnosti“ iz Plana gospodarenja otpadom Grada Knina 2018.-2022., u periodu od 9.5. do 16.5.2022.  održano  je pet edukativnih radionica za djecu vrtićke dobi.

Cilj edukativnih radionica je edukacija djece vrtićke dobi o važnosti očuvanja okoliša i planeta Zemlje, razvrstavanju otpada, recikliranju te poticanje  na razmišljanje o brizi za  okoliš u kojem žive.

Svaka edukacija  trajala je po 90 minuta te je uključivala: interaktivnu PP prezentaciju (na teme planeta Zemlja, okoliš u kojem živimo, razlikovanje pojmova smeće i otpad, prepoznavanje otpada i pravilno razvrstavanje otpada, recikliranje, ponovna uporaba, kompostiranje), kratke animirane filmove, igru prepoznavanja otpada i pravilnog razvrstavanja otpada, crtanje na temu planete Zemlje i zaštite okoliša te izradu plakata.

Edukacije su održali predstavnici Ekološke udruge “Krka” Knin pod pokroviteljstvom Grada Knina.