ZAPISNIK S 29. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3

OIB: 84605892507

Klasa: 003-06-01/19-06/4

Urbroj: 2182/10-13/06-19-01

Knin, 22. siječnja 2019. godine

 

ZAPISNIK S 29. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN,

ODRŽANE

 1. 01. 2019., S POČETKOM U 15:05h

U PROSTORIJAMA UPRAVE

 

Nazočni:

 1. Spomenka Martić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 2. Romana Stanić Jelić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 3. Marija Anić Matić, član Upravnog vijeća iz reda roditelja-korisnika usluga
 4. Željka Uzun, član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
 5. Mara Barić, ravnateljica
 6. Ivana Krvavica Brčina, zapisničar

 

Zamjenica predsjednice, Romana Stanić Jelić pozdravlja prisutne, otvara sjednicu u 15:05h i utvrđuje da nije nazočna predsjednica, gđa. Tanja Vujasinović, koja je svoj izostanak prethodno opravdala.

 

Predlaže dnevni red s dopunom:   

 

 1. Usvajanje zapisnika s 28. sjednice šestog saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

odgojitelja – 4 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine

 1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice – 1 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćni kuhar/spremačica – 2 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine
 3. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu domara – 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na neodređeno
 4. Plan nabave za 2019. godinu
 5. Suglasnost za nabavu mesa za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 6. Suglasnost za nabavu svježeg voća i povrća za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 7. Suglasnost za nabavu raznih prehrambenih artikala za potrebe Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 8. Razno

 

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 

Ad. 1.

 

Zamjenica Predsjednice otvara prvu točku dnevnog reda i poziva na raspravu.

Gđa. Marija Anić Matić ima dopunu vezanu uz točku razno i svoj upit za ravnateljičino očitovanje te navodi da je nakon odgovora ravnateljice postavila upit predsjednici Upravnog vijeća mogu li članovi dobiti očitovanje na sljedećoj sjednici.

S dopunom, jednoglasno je usvojen zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća.

Ad.2.

Zamjenica predsjednice otvara drugu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon obrazlaganja, gđa. Željka Uzun postavlja upit zašto su odgojitelji na određeno.

Ravnateljica odgovara da je natječaj na određeno zbog lakše organizacije rada.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno i donesena je odluka  o  raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja – 4 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine

 

Ad. 3.

     Zamjenica predsjednice otvara treću točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno i donesena je odluka  o  raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice – 1 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine

 

Ad. 4.

     Zamjenica predsjednice otvara četvrtu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.              Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno i donesena je odluka  o  raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćni kuhar/spremačica – 2 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine

 

Ad. 5.

     Zamjenica predsjednice otvara petu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno i donesena je odluka  o  Odluke o  raspisivanju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu domara – 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na neodređeno.

 

Ad. 6.

 

Zamjenica predsjednice otvara šestu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Ravnateljica obrazlaže i navodi da su u odnosu na prethodno poslane materijale izmijenjene stavke voća i povrća i raznih prehrambenih artikala.

Gđa. Marija Anić Matić postavlja upit hoće li se ubuduće u plan nabave staviti stavka za maramice i salvete za djecu koje inače donose roditelji u vrtić.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno.

Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Plan nabave za 2019. godinu.

 

Ad.7.

Zamjenica predsjednice otvara sedmu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno.

 

Ad.8.

Zamjenica predsjednice otvara osmu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno.

 

Ad.9.

Zamjenica predsjednice otvara devetu točku dnevnog reda i poziva ravnateljicu da obrazloži.

Nakon rasprave, zamjenica predsjednice daje na glasovanje i jednoglasno je usvojeno.

 

Ad.10.

Zamjenica predsjednice otvara desetu točku dnevnog reda.

Gđa. Marija Anić Matić navodi da je u prethodna dva ponedjeljka temperatura u sobama bila 16°C.

Ravnateljica odgovara da je rekla odgojiteljima da dodatno upale klimu kad primijete da temperatura nije odgovarajuća.

Gđa. Marija Anić Martić postavlja upit u vezi stanja krova?

Ravnateljica odgovara da trenutno ne prokišnjava, ali da bi trebalo voditi računa da se krov kompletno obnovi.

Zamjenica predsjednice navodi da bi se trebala provjeriti mogućnost pripremanja projekta i prijavljivanja tako da se sredstva dobiju iz Europskih fondova.

Ravnateljica izvještava da se 1 dijete ispisalo iz vrtića, iz vrtićke skupine 10-satnog programa i da će biti upisano 1 dijete s liste čekanja.

Gđa. Željka uzun postavlja upit hoće li doći do povećanja plaća s obzirom na osnovicu od 01.01.2019.?

Zamjenica predsjednice odgovara  da će se za mjesec siječanj plaća računati po novoj osnovici, ali da se treba napraviti projekcija za cijelu godinu.

 

U nedostatku daljnjih upita, zamjenica predsjednice zaključuje sjednicu u 15:50 h.

 

 

 

 

 Zapisničar                                                                                 Zamjenica predsjednice                   

    Ivana Krvavica Brčina                                                                            Romana Stanić Jelić                         

 

 

Zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća