ZAPISNIK S 31. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN

Dječji vrtić CVRČAK Knin

Jelenina 3

OIB: 84605892507

Klasa: 003-06-01/19-06/10

Urbroj: 2182/10-13/06-19-01

Knin, 11. veljače 2019. godine

 

ZAPISNIK S 31. SJEDNICE ŠESTOG SAZIVA

UPRAVNOG VIJEĆA DJEČJEG VRTIĆA CVRČAK KNIN,

ODRŽANE

 1. 02. 2019., S POČETKOM U 15:25h

U PROSTORIJAMA UPRAVE

 

Nazočni:

 1. Tanja Vujasinović, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 2. Spomenka Martić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 3. Romana Stanić Jelić, član Upravnog vijeća ispred Osnivača
 4. Marija Anić Matić, član Upravnog vijeća iz reda roditelja-korisnika usluga
 5. Željka Uzun, član Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika
 6. Mara Barić, ravnateljica
 7. Ivana Krvavica Brčina, zapisničar

 

Predsjednica Tanja Vujasinović pozdravlja prisutne, otvara sjednicu u 15:25h i utvrđuje da su svi članovi prisutni.

 

Predlaže dnevni red:         

 

 

 1. Usvajanje zapisnika s 30. sjednice šestog saziva Upravnog vijeća Dječjeg vrtića CVRČAK Knin
 2. Razmatranje i odlučivanje po raspisanom javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice – 1 izvršitelj, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine
 3. Razmatranje i odlučivanje po raspisanom javnom natječaju za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćni kuhar/ spremačica – 2 izvršitelja, s punim radnim vremenom, na određeno, u najduljem trajanju do 31. kolovoza 2019. godine
 4. Razno

 

Jednoglasno je usvojen dnevni red.

 

Ad. 1.

 

Predsjednice otvara prvu točku dnevnog reda i poziva na raspravu.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.

 

Ad.2.

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda i predaje riječ ravnateljici. Ravnateljica predaje izvješće Povjerenstva.

Nakon obrazlaganje, ravnateljica predlaže Milicu Bučević.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog.

 

Ad. 3.

     Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda i predaje riječ ravnateljici. Ravnateljica predaje izvješće Povjerenstva.

Nakon obrazlaganje, ravnateljica predlaže Marinu Riđić i Dušanku Prodanović.

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo prijedlog.

 

Ad. 4.

     Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda.

Predsjednica postavlja upit u vezi djece koja su na čekanju za 5,5- satni program.

Ravnateljica odgovara da su 10-satne skupine popunjene, a pojedini roditelji koji su bili an listi čekanja za 5,5-satni program, odlučili su se za 10-satni.

Gđa. Romana postavlja upit kad će novi područni objekt početi s radom?

Ravnateljica odgovara da se čeka tehnički pregled i rješenje ureda državne uprave.

Gđa. Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda i predaje riječ ravnateljici. Ravnateljica predaje izvješće Povjerenstva.

Gđa. Marija Anić Matić postavlja upit u vezi uplatnica tj dospijeća koje je navedeno na uplatnicama, 08.02.

Ravnateljica odgovara da je omaškom stavljen taj datum.

Gđa. Marija Anić Matić postavlja upit što se planira za karneval?

Ravnateljica odgovara da će u ponedjeljak biti aktiv gdje će se odgojitelji dogovoriti sve.

Gđa. Marija Anić Matić postavlja upit tko će se sve uključiti?

Ravnateljica odgovara da će odgojitelji iznijeti svoj stav pa će se dogovoriti.

Predsjednica postavlja upit kakvo je stanje s virozama?

Ravnateljica odgovara da je manje viroza.

Gđa. Marija Anić Matić apelira da sva djeca idu na karneval.

Ravnateljica odgovara da će se pedagog i odgojitelji dogovoriti i da se može dati roditeljima na izbor tko želi ići.

U nedostatku daljnjih upita, predsjednica zaključuje sjednicu u 15:50 h.

 

 

 Zapisničar                                                                                        Predsjednica                   

    Ivana Krvavica Brčina                                                                            Tanja Vujasinović                         

 

Zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća