Zapisnik s 34. (žurne) sjednice šestog saziva Upravnog vijeća