Obavijest roditeljima

POŠTOVANI RODITELJI,

 

Zbog nepredviđenih okolnosti došlo je do prekida rada u našoj Ustanovi. Sam proces pripreme predškolaca za školu (u primarnom programu, kao i u Maloj školi) ostao je nedovršen. Stoga Vam predlažemo da pročitate materijal koji će Vam pomoći u pripremi Vašeg djeteta za školu.

 

SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE KOJE DIJETE TREBA POSJEDOVATI PRI UPISU U ŠKOLU

 

 1. SAMOSTALNOST
 • odijevanje, obuvanje, vezanje cipela, jelo, korištenje wc-a
 • snalaženje u komunikaciji s drugima (pozdravljanje, poznavanje pravila ponašanja na ulici, u trgovini i sl., znati kako i od koga potražiti pomoć)
 • snalaženje u prometu
 • radne navike (ima sitna kućna zaduženja)
 1. SOCIOEMOCIONALNA ZRELOST
 • kontrola emocija
 • odgoda zadovoljstva
 • dogovor i suradnja s drugima
 • rješavanje problema bez sukoba
 • poštivanje pravila u igri
 • sigurnost i samopouzdanje
 1. GRAFOMOTORIKA
 • fleksibilnost šake i prstiju, pravilno držanje olovke (odozgo prema dolje; s lijeva na desno)
 • precrtavanje geometrijskih likova (kvadrat, trokut, krug, pravokutnik)
 • napisati svoje ime velikim tiskanim slovima
 1. PROSTORNI I VREMENSKI ODNOSI
 • razumijevanje prostornih odnosa: gore-dolje, ispred-iza, na, u, ispod-iznad
 • razumijevanje vremenskih odnosa: prije-poslije, jutro-podne-večer, prijepodne-poslijepodne, jučer-danas-sutra; poželjno poznavanje dana u tjednu i snalaženje na satu
 1. NUMERIČKO POIMANJE
 • mehaničko brojanje do 20
 • snalaženje u pojmovima: više-manje, oduzmi-dodaj, pojam „skupa“
 • povezivanje broja s količinom
 • uspoređivanje predmeta (duži, veći, širi, uži)
 1. BOJE
 • prepoznavanje i imenovanje osnovnih boja
 1. GOVOR I RJEČNIK
 • pravilno izgovaranje svih glasova
 • pravilno gramatičko izražavanje (jednina, množina, rod i padež)
 • uočavanje i opisivanje sličnosti i razlika (npr. leptir i muha)
 • prepričavanje događaja i priče pravilnim slijedom
 1. PREDČITALAČKE VJEŠTINE
 • PREDUVJET ZA RAZVOJ ČITALAČKIH VJEŠTINA:
 • rastavljanje riječi na glasove i slogove
 • sastavljanje riječi od pojedinih glasova
 • prepoznavanje i imenovanje početnog i završnog glasa
 • prepoznavanje simbola slova i brojki
 1. KONCENTRACIJA
 • zadržavanje na zadatku 15-20 minuta

 

 

Stručni tim vrtića